Algemene Verkoopsvoorwaarden

  • Versie: v0.1
  • Laatste wijziging van dit document: 16/03/2022.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.alarmzonderkabel.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. In deze overeenkomst verwijzen we naar “Hifis BV | alarmzonderkabel.be”, de beheerder van de webshop en verkoper van de producten, met de termen “verkoper”, “wij”, “ons” of “Hifis BV | alarmzonderkabel.be” met maatschappelijke zetel te:

Pastoor de Herdtstraat 7
2580 Putte (België)
+32 15 63 65 72
info@hifis.be
Ondernemingsnummer: BE0763.658.036

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Op de webshop is steeds de actuele versie beschikbaar. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Contractuele Partijen en Grondgebied

De webshop kan enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar.

Alle producten van Hifis BV | alarmzonderkabel.be zijn bedoeld voor gebruikers die leven of woonachtig zijn in België en buurlanden, of zoals aangeduid per product. Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land dan de genoemde geografische gebieden worden verzocht contact op te nemen met de klantendienst via volgend e-mailadres: info@hifis.be.

Bestelprocedure

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop “In Winkelwagen”. U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop “Winkelwagen”. U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op de knop “x”. Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen? Klik dan op de knop “Ga naar Afrekenen”. U hebt de keuze om in te loggen met uw klantnummer of om als gast verder te gaan zonder registratie. Gelieve uw gegevens correct in vullen zodat we de nodige gegevens hebben om uw pakket te kunnen bezorgen. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om u privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop “Bestelling Plaatsen” om de bestelprocedure te beëindigen. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten.

Hifis BV | alarmzonderkabel.be behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Een Overeenkomst Afsluiten

Vooraleer u uw bestelling plaatst, dient u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. We raden u aan om een exemplaar af te drukken of te downloaden voor later gebruik. Door te klikken op de knop “bestelling plaatsen”, geeft u aan dat u de producten in uw winkelwagen wenst te kopen en dat u aanvaardt dat uw aankoop onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. De verkoper zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen. Deze bevestigingsmail vermeldt de gegevens van uw bestelling, de verwachte verzenddatum en een exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden zoals die van kracht zijn op het ogenblik van uw bestelling. De verkoper zal u deze bevestigingsmail alleen sturen wanneer het product verkrijgbaar is en als de verkoper uw betaling kan verwerken. Zodra de verkoper u de bevestigingsmail stuurt ontstaat er een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de verkoper. Als het bestelde product in voorraad is en de verkoper de betaling kan verwerken, zou u de bevestigingsmail binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling moeten ontvangen. Staat het product op de website vermeld als verkrijgbaar, maar hebt u 48 uur na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via info@hifis.be. Hebt u 30 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan bent u niet langer verplicht om de door de in uw bestelling vermelde producten te kopen.

Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen 1 tot 2 werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.

Voor de leveringstermijn van demonstratiemodellen aan sterk verminderde prijzen gaan we uit van 1 tot 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze producten worden namelijk eerst nog een keer grondig bekeken, getest en weer netjes verpakt. Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, vindt u op de online shop al een schatting van levertermijn. Op de orderbevestiging delen wij mee wanneer het product weer voorradig zal zijn.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico omtrent desbetreffende producten over op de koper.

De leveringen worden verzorgd door een koerierdienst. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 17:00 uur. Er wordt niet geleverd tijdens het weekend, indien niet anders aangegeven. Houd er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden, in het andere geval zal het vervoersbedrijf een bericht laten om de levering op een later tijdstip uit te voeren. Om te vermijden dat u niet thuis bent bij levering, raden wij aan om bijvoorbeeld uw werkadres op te geven als leveringsadres. Om de levering vlotter te laten verlopen, vragen wij u om een telefoonnummer op te geven bij bestelling. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren bij levering en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres. De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping.

De kosten die gepaard gaan met de levering van uw bestelling kan u terugvinden op uw orderbevestiging.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat, zelfs wanneer u een bevestigingsmail ontvangen hebt, een besteld product niet meer verkrijgbaar is omdat de verkoper het niet bij zijn eigen leverancier kan verkrijgen. Wanneer dit niet te wijten is aan een fout van de verkoper en buiten diens redelijke controle ligt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te herroepen. In dat geval zal de verkoper u hiervan op de hoogte brengen en op de webshop vermelden dat het product niet verkrijgbaar is. Uw betaalkaart zal ook niet gedebiteerd worden. Indien mogelijk, kan de verkoper u een vervangproduct voorstellen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. Het staat u vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden. De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden. De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Prijzen, Taksen en Verzendkosten

De prijs van de producten die u via de webshop bestelt, is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling doorgeeft. De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingsmail.

Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief B.T.W. en Recupel. U gaat akkoord met de betaling van alle verkoop- of andere taksen, lasten en heffingen die vereist zijn voor producten in het land waar de producten moeten worden geleverd, voor zover de verkoper deze nog niet op uw factuur heeft aangerekend.

Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de bestelprocedure in uw winkelwagen.

De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

Betaling

Wij aanvaarden betalingen via Mollie en een klassieke overschrijving.  U kan uw bestelling ook komen ophalen en contant betalen, mits afspraak.  U kunt steeds in vertrouwen bij ons kopen, want alle transacties worden uitgevoerd via ssl-codering, wat een maximale veiligheid oplevert.

Recht op Annulering / Retourzendingen

Wanneer u nieuwe producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden, hebt u het recht om uw bestelling zonder enige motivering te annuleren binnen de 4 weken (28 kalenderdagen) na bestelling van de producten.

De producten moeten naar ons teruggestuurd worden in de originele en onbeschadigde verpakking en met alle bijgaande documenten en accessoires. Als het product niet in de originele en onbeschadigde verpakking terugkeert, of als accessoires ontbreken, dan kunnen wij uw aankoop niet (volledig) terugbetalen.

De verkoper zal uw rekening crediteren binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Alle terugbetalingen, met uitzondering van de verzend- en terugnamekosten, gebeuren volgens de initiële betaalwijze. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen dus ten laste van de koper.

Indien u een product wenst terug te sturen, gelieve dan steeds eerst contact op te nemen met de klantendienst van Hifis BV | alarmzonderkabel.be (info@hifis.be). Wij zullen u het adres communiceren naar waar de goederen geretourneerd moeten worden. Wij behouden het voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet eerst op de hoogte werden gesteld.

U kan uw order ook annuleren nog voor het geleverd wordt. Hebt u zich bedacht? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Indien het order nog niet verzonden is, betalen wij u het volledige bedrag terug. Indien het order wel al in levering is, dan zullen de transportkosten niet terugbetaald worden.

Hifis BV | alarmzonderkabel.be behoudt het recht om retourzendingen te weigeren in volgende gevallen:

  • Als het nieuwe product al gebruikt is of beschadigd werd, ook zeer lichte sporen van gebruik zijn niet aanvaardbaar. U moet het product steeds in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van het product tijdens de terugzending.
  • Als het gaat om klantspecifieke items. Wanneer wij een item speciaal voor u in bestelling plaatsten bij de leverancier, kan dit niet teruggestuurd of omgeruild worden.
  • Als het gaat over producten die door u werden aangekocht aan uitzonderlijke voorwaarden: producten in promotie, “nice deals”, demonstratiemodellen aan verminderde prijzen, tweedehands producten, etc.

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden meegedeeld aan Hifis BV | alarmzonderkabel.be (info@hifis.be), anders vervalt elk recht. Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren. Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren (inclusief terugnamekosten door de door u gekozen transportfirma) of een vervangproduct leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van de producten. De terugbetalingen gebeuren volgens de initiële betaalwijze.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die niet het gevolg is van opzet of grove fout.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze webshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hifis BV | alarmzonderkabel.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, dan zullen wij dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hifis BV | alarmzonderkabel.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze webshop.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de webshop ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hifis BV | alarmzonderkabel.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De webshop bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Voor zover toegelaten door de wet die deze algemene voorwaarden regelt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële verliezen (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, geschatte besparingen, gegevens, goodwill of overtollige uitgaven) of enig ander indirect of gevolgverlies, zelfs indien deze verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de webshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden waarover hij geen controle heeft zoals stakingen, brand, storing in de communicatiesystemen, … of het niet (tijdig) leveren van de producten door zijn leveranciers of derden.

In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend.

Privacy

Als u een online bestelling plaatst, dan hebben wij natuurlijk uw gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geeft u ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van uw bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclameacties of promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database. U mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens hebt u als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Hifis BV | alarmzonderkabel.be de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Auteursrecht

De content van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. Individuele pagina’s of secties kunnen worden gedownload of afgedrukt, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijk beschermde vermeldingen niet worden verwijderd. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de webshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De webshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektronische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Hifis BV | alarmzonderkabel.be.

Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken bevoegd voor de regio Putte (2580) (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.

Privacybeleid

  • Versie 0.1
  • Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19/12/2016.

Welkom

Wij zijn er ons van bewust dat u uw vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hifis BV | alarmzonderkabel.be U dient zich ervan bewust te zijn dat Hifis BV | alarmzonderkabel.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Hifis BV | alarmzonderkabel.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van Onze Diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van ons hostingbedrijf. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt dan is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en om op uw verzoeken te antwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers en op die van ons hostingbedrijf. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te krijgen over het profiel van onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zodoende te kunnen analyseren hoe gebruikers ons platform juist gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van ons hostingbedrijf. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om eventueel andere producten of diensten aan te kunnen gaan bieden in de toekomst.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In sommige gevallen kan de informatie gedeeld worden in de interne organisatie. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de op de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor Persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons werd verstrekt.

Aanpassen / Uitschrijven Nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing zit de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen / Uitschrijven Communicatie

Als u uw gegevens aan wil passen of ze uit onze bestanden wil laten halen, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie onderaan voor de contactgegevens.

Cookies Uitschakelen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie zal worden verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies of diensten op onze of op andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen:

Hifis BV | alarmzonderkabel.be
Pastoor de Herdtstraat 7
2580 Putte (België)
+32 15 63 65 72
info@hifis.be (We trachten uw e-mail binnen de 24 uren te beantwoorden.)

Winkelwagen
Scroll naar top